ZÁSADY PŘÍPRAVY CELOTÁBOROVÝCH HER

Autor: Chmura
Absolventská práce (část), Lesní škola ŠIWO, Oblast Bílého Orla, 2006

Zásady přípravy CTH - obecné rozpracování zásad, které by při přípravě a následné organizaci a realizaci měly být dodržovány.


ÚVOD

„Už jsem na to přišel, že hra, zejména taková několikahodinová, má největší přitažlivost pro toho, kdo ji vymyslil a připravil. Nikdo tak neovládá taje a možnosti hry jako její autor, nikdo v ní nedovede tolik předvídat děj, kombinovat, zachraňovat, jako on. On se nejvíce těší na provedení hry, on se nejvíc obává, aby neúčast, nepřízeň počasí a jiné okolnosti neohrozily zdar hry, on se nejvíc raduje, když se hra vydaří, tak jako nejvíce zoufá při jejím neúspěchu.“PÁR SLOV O CELOTÁBOROVÝCH HRÁCH

NENÍ HRA JAKO HRA

Dlouhodobé hry, hry na pokračování, etapové hry, celotáborové hry, etapovky. Tak jsou nazývány složitější vícedílné seriály různých her, které sjednocuje společný námět-libreto (nebo chcete-li legenda) hry. První rozdíl zjistíme, když budeme zkoumat délku jejich trvání.
 1. Celoroční etapové hry- doprovázejí činnost oddílu po dlouhé měsíce.
 2. Celotáborové hry- začínají a končí na letním táboře.
 3. Celotáborová hra s předehrou- je to etapová hra, která začíná během roku a její vyvrcholení a pokračování je na letním táboře (je to kombinace obou výše uvedených her).
Při těchto hrách předstíráme, že jsme někdo jiný, zpravidla také na jiném místě a v jiné době.

PROČ HRAJEME CELOTÁBOROVÉ HRY?

 • Z hlediska dospělých- chceme u dětí cíleně rozvíjet všestrannost, týmovou spolupráci, komunikaci, sebepoznání, etické a morální vlastnosti, empatii, obětavost, nezištnost, procvičit tábornické dovednosti a znalosti, a v neposlední řadě i zvýšit jejich fyzickou kondici.
 • Z hlediska dětí- je nejdůležitější, že hry jsou zábavné, podněcují fantazii a touhu po dobrodružství, rozdávají radost, na míle daleko odhánějí nudu. Hra pomáhá při vytváření a udržování kamarádských, přátelských nebo ještě hlubších citových svazků.

HLEDÁNÍ NÁMĚTŮ CELOTÁBOROVÝCH HER

Kde hledat?
Ideálním zdrojem inspirace je dobře napsaná kniha, dobře natočený film nebo dobrý seriál. Další velice dobrý zdroj informací je internet, kde lze sehnat téměř cokoliv (od obrázků až po hotové celotáborové hry). Také lze doporučit nakladatelství, která se zabývají přímo vydáváním celotáborových her (Mravenec). Nezapomínejte ani na antikvariáty, tam lze získat knihy například s historickými podklady pro CTH a navíc je to za „babku“.

Co vlastně hledáme?
Dobrý příběh plný nezaměnitelných postav. V první řadě musí provokovat a vzrušovat dějem nás, autory hry. V ideálním případě se tři až čtyři kapitoly (nebo scény filmu) přímo před očima mění v téměř hotové etapy. Jsou knihy i filmy, které tak dokáží zapůsobit. (Tolkienův Pán prstenů, sci-fi seriál Hvězdná brána atd.) Nebojte se složitého děje, jde zjednodušit, a budete-li se držet ústředního příběhu, hra neutrpí újmu na kvalitě.

Na co pamatovat?
Vybraný námět musí stejně spolehlivě „chytit“ děti i vedoucí.
Ať je hra o čemkoli, měla by mýt optimistické vyznění a hlavní hrdina (nebo hrdinové) příběhu by měl být kladným vzorem dobrým příkladem pro všechny!!!
Je dobré aby hra měla nějaké hlubší poslání a odkaz do budoucna.

TÉMATICKÉ OKRUHY CELOTÁBOROVÝCH HER

 • Dobrodružství
 • Cestování
 • Příroda
 • Historie
 • Sci-fi
 • Fantazy
 • Pohádka
Mnohdy se jednotlivé tématické okruhy prolínají navzájem.


ZÁKLADNÍ OTÁZKY PŘI PŘÍPRAVĚ CELOTÁBOROVÉ HRY

Před a při přípravě CTH si musíme položit několik základních otázek. Jejich kladné zodpovězení pro nás znamená, že realizace námi zvolené CTH je možná.

1. ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Víme například, že na schůzkách není čas ani prostor k naučení a procvičení některých znalostí a dovedností, tak proč to neudělat pomocí hry? Chceme děti naučit spolupráci, nebo zlepšit jejich volní vlastnosti? Nabízí se opět hra jako alternativa, jak se vše bezpečně naučit.

2. JAK VHODNĚ VYBRAT TÉMA CTH?

Téma CTH vybíráme podle věku dětí. Mentální a skutečný věk dětí přímo ovlivňuje okruh libret (legend). Jde o to přesně odhadnout, pro jakou věkovou skupinu je příběh nejvhodnější. Zde nám může pomoci i vývojová psychologie jednotlivých věkových kategorií.

8 až 11 let
U této kategorie uspějeme s pohádkovými motivy. Bez obav zde můžeme servírovat draky, skřítky, čerty a pidižvíky všech sort a velikostí. Pohádkový útvar nemá problémy s překlenutím ošemetných míst. Stát se může cokoli. Nějaké kouzlo, nebo trik – a legenda je přesně tam, kde jsme ji chtěli mít. Při konstrukci dějů nemusíme omezovat fantazii, ale určité zákonitosti platí i zde. Postavy mají předem určený charakter – jsou hodné, nebo zlé, potměšilé, nebo přímé, chytré, nebo hloupé. Stejně jako v pohádkách musí v našich malých dramatech dobro nakonec zvítězit. Zlo je odhaleno a po zásluze potrestáno.

11 až 14 let
U této kategorie uspějeme hlavně s příběhy vonícími dálkami a dobrodružstvím. Pohádkový motiv je nahrazen zdánlivě reálným dějem. Záleží na nás, kterou část historie necháme ožít. Zda zlatou horečku na Klondiku, příběhy indiánských bojovníků, nebo plavbu k břehům neznámých kontinentů. Můžeme se vracet i hluboko do minulosti- k řeckým bájím, egyptské kultuře, ke starým Keltům, nebo Slovanům. Také drsnější prostředí šerifů, psanců, cestovatelů, dobrodruhů, pirátů, námořníků, konqvistadorů, vědců a badatelů, nám poskytuje další nápady na CTH. Nesmíme ovšem zapomínat na kladný vzor hlavního hrdiny a na to, že dobro musí vždy zvítězit nad zlem!

14 až 18 let
Věk puberty si zaslouží zvláštní přístup. CTH by měli být zaměřeny směrem k sebepoznání fyzických a psychických vlastností. Je zde jasně znát touha vyzkoušet si, co vydržím a jaký jsem. I zde můžeme použít spoustu námětů, ale hry by měly být „drsnější“ (nebo chcete-li opravdovější). Důraz bych kladl především na spolupráci ve skupině a rozvíjení osobnosti člověka při hledání jeho místa ve světě.

3. NENÍ TÉMA CTH PODOBNÉ JAKO MINULÝ ROK?

Téma CTH je třeba střídat. Byla-li vloni hra o indiánech, není vhodné, aby letošní rok byla hra o pravěku. Nebojte se nových nápadů! Vždyť právě to, co tu ještě nebylo, má největší šanci zaujmout.

4. BUDE VŠE ODPOVÍDAT VĚKU NAŠICH DĚTÍ?

Jedná se nejen o věk našich dětí, ale i o jejich herní zkušenosti. Nebude to pro ně fyzicky a psychicky moc náročné? Dokážeme dobře ve hře kompenzovat věk hráčů (vlče-skaut)?

5. JAK POČETNÉ BUDOU HERNÍ TÝMY?

Nastíním zde několik možností, každá má své pro a proti, je jen na vás, kterou z nich zvolíte:

Dvojice
(většinou stanová dvojice)- vhodnější pro menší oddíly.
PRO: místo dvou družin máme najednou několik týmů (podpora soutěživosti), větší spád hry, hra získává na dramatičnosti (kdo bude asi první), oba ve dvojici si naplno zahrají (není moc šancí být pasivní a sledovat, jak to udělají za mě ostatní).
PROTI: nefunguje družinový systém.

Služby
(4-5 členné týmy)- částečný kompromis mezi variantou B a C. (používal J.Foglar)
PRO: místo dvou družin máme čtyři týmy (podpora soutěživosti), částečně podporuje i družinový systém a vlastní funkci družiny (jeden tým vede rádce a druhý podrádce).
PROTI: družinový systém funguje jen částečně, služba má v táboře povinnosti 24 hodin (vaření, nákupy atd.) a je tedy na tuto dobu z CTH vyřazena

Družina
(ideální stav)- v případě, že by opravdu všichni jeli na tábor.
PRO: podporuje družinový systém a vlastní funkci družiny.
PROTI: při počtu 6-7 členů v družině nejsou plně využity schopnosti všech (při luštění šifer, skládání dopisů atp. nemohou být zapojeni všichni- pracují 2-3 hráči, ostatní jsou nadbyteční- HRA BY JE NEMOHLA ZAUJMOUT!!!)

6. JE TECHNICKY MOŽNÉ VYTVOŘIT VŠECHNY REKVIZITY TAK, JAK SI JE PŘEDSTAVUJI?

Při přípravě si musíme uvědomit, jestli jsou požadavky na rekvizity reálné a je-li v našich možnostech a podmínkách vše vyrobit. Nebo jestli „na to máme lidi“ (zvláště na odbornější věci). Samozřejmě i zde platí skautský vůdce- práce všeho druhu.

7. MÁM POTŘEBNÝ TÝM PRO REALIZACI HRY?

Zvládnu vše sám? Celotáborové hry jsou většinou náročnější na realizaci a je dobré mít za sebou tým alespoň dvou, lépe čtyř lidí. Musíte vycházet z předpokladu, že nemůžete být všude. Zvláště máte-li zajistit bezpečnost dětí při hře.

8. JE MOŽNÉ DALŠÍ POUČENÍ POMOCÍ HISTORICKÝCH PODKLADŮ ÚZCE SPJATÝCH S HROU?

Hledáte-li při CTH poklad Inků, tak proč si nepřipravit krátké výstižné články i s obrázky na táborovou nástěnku (kdo byli Inkové, obyvatelstvo inckého státu, státní uspořádání, armáda Inků, božstvo Inků, atp.). Plavíte-li se při CTH na pirátském korábu, tak můžete připravit pojednání o pirátech, bukanýrech, flibustýrech doprovázené obrázky lodí, nebo pirátských vlajek.

9. MÁM POTŘEBNÝ ČAS PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI CELÉHO PROJEKTU CTH?

Stihnu připravit vše? („Skončil tábor, ať žije další!“ Přípravu CTH začít už v září!)


ZÁSADY PŘI REALIZACI CELOTÁBOROVÉ HRY

Otázky před hrou. Kladné zodpovězení pro nás znamená, že realizace námi zvolené hry je možná.
 1. Odpovídá hra věku dětí?
 2. Je hra úměrná hráčské zkušenosti dětí?
 3. Je hra přiměřená tělesné zdatnosti duševnímu rozhledu hráčů?
 4. Nejsou všechny etapy CTH zaměřeny na podobnou činnost?
 5. Vybral jsem pro hru správné místo a dobu?
 6. Vysvětlil jsem dobře pravidla?
 7. Rozdělil jsem správně hráče?
 8. Postavil jsem do čela správné kapitány?
 9. Mám dost času na odehrání hry? (Časová rezerva!)
 10. Vyhodnotil jsem hru? U CTH-znázorňování výsledků (nástěnka).

CHYBY PŘI REALIZACI CELOTÁBOROVÉ HRY

Každý, kdo připravoval a realizoval CTH, jistě udělal nějakou chybu. Zvláště při složitějších etapách CTH se někdy přes veškeré naše úsilí nevyhneme nějaké chybě…

Vyvarujeme-li se následujících chyb, máme téměř zaručeno, že se CTH povede:
 • Téma neodpovídá věku hráčů, nebo jejich zájmu a mentalitě.
 • Druhým či dalším rokem opakujeme stejný, nebo podobný motiv hry.
 • Otrocké kopírování známé předlohy je spíše přítěží než výhodou.
 • Opakování stále stejných nápadů- u etap měníme jen legendu, hry zůstávají stejné.
 • Nedohraná etapová hra- zabrání uspokojení z celkového zakončení hry
 • Prozrazená priorita-dopředu znehodnocuje celé další úsilí. (Důvěrné informace jen důvěrným lidem. Kdepak by bylo překvapení a napětí co bude asi dál?)
 • Nadměrná soutěživost. (Zvolili jsme systém hodnocení, který upřednostňuje zejména výsledky.)
 • Špatně pochopená pravidla. (Vyplatí se věnovat zvýšenou pozornost kontrole, zda opravdu všichni vědí, co od nich daná etapa vyžaduje.)
 • Nevyrovnaná síla družin.
 • Zaujatí rozhodčí.
 • Selhání- někdy je celá etapa postavena na klíčovém okamžiku. (Včas ověřte bezchybnou funkci všech rekvizit.)

© 2009-2020, ARTEGA, z.s.
Webové stránky ARTEGA, z.s. - Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Epřehledy - Rychlý přehled v nejrůznějších oborech
Lidový slovník - význam slov zastaralých, slangových, odborných i cizojazyčných
Milujeme hudbu - originální texty a české překlady písniček - Akordník - písničky s akordy na kytaru
ITBlogček - Rady a návody pro počítačové všeználky - Phaeriss - vlastní autorská hudba zdarma i do provozoven